Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Bá Quýnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Nguyễn Bá Quýnh''' Thiếu uý, tước Nguyên quận công, Là người bị [[Trinh Kiểm]] gọi về (1569)để [[Nguyễn Hoàng]] vào thế khi Ông làm Tổng Trấn [[Thuận Hóa]] [[Quảng Nam]].
 
=== Trấn thủ Thuận Hóa-Quảng Nam ===
Năm [[1545]], Vua Trang Tông phong Lượng quốc công [[Trịnh Kiểm]], chồng của [[Nguyễn Thị Ngọc Bảo]] (chị ruột Nguyễn Hoàng) làm Thái sư. Họa vô đơn chí trong cùng một năm, trước là cha bị đầu độc chết, giờ là anh bị giết chết. Người anh cả của Nguyễn Hoàng là Tả tướng Lãng quận công Nguyễn Uông bị Thái sư Lượng quốc công Trịnh Kiểm giết chết. Hơn nữa, vì mới được chiến công cao, công danh cao, được phong làm Đoan quận công, Nguyễn Hoàng còn bị lộ ra như cái gai trước mắt những kẻ hay ganh tị, nhất là nếu kẻ này là Thái sư Trịnh Kiểm.
 
:[[Phủ Hoài Nhân]] lĩnh 3 huyện: [[huyện Bồng Sơn|Bồng Sơn]], [[huyện Phù Ly|Phù Ly]], [[huyện Tuy Viễn|Tuy Viễn]].
:[[Phủ Tư Nghĩa]] lĩnh 3 huyện: [[huyện Bình Sơn|Bình Sơn]], [[huyện Mộ Hoa|Mộ Hoa]], [[huyện Nghĩa Giang|Nghĩa Giang]].
 
==Trấn Thủ Nghệ An ==
'''Nguyễn Bá Quýnh''' Đang làm quan trấn thủ Thành Nghệ An thì Nhà Mạc giao tranh với Lê-Trịnh, Mạc Mậu Hợp sai Mạc Kính Điển đem thủy quân tấn công Nghệ An. Trấn thủ Nghệ An là [[Nguyễn Bá Quýnh]] nghe tin rút chạy tới nơi an toàn.
Người dùng vô danh