Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Quýnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Tháng 3 năm 1586, vua Lê sai Hiến sát sứ [[Nguyễn Tạo]] đến xứ Thuận Quảng làm sổ kê khai ruộng đất cày cấy đề thu thuế. Tạo để cho các phủ huyện tự làm sổ, không đi khám đo đạc, làm sổ xong rồi đem về.
Sau khi quân mạc rút quân khỏi Nghệ An thì tổng trấn Nguyễn Bá Quýnh quân chiếm thành Nghệ An và trấn thủ Nghệ An cho đến cuối đời.
 
==Gia đình==
Vợ
Người dùng vô danh