Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Quýnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:15581550 till:1802
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:244 start:1558
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = <br>Tổng cộng 3 con trai và Một con gái
| cha = [[Nguyễn Bá ]]
| mẹ = Nguyễn Thị Mai
| nơi sinh = [[Nghệ An]], [[Đại Việt]]
Người dùng vô danh