Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Bá Quýnh”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
:[[Phủ Hoài Nhân]] lĩnh 3 huyện: [[huyện Bồng Sơn|Bồng Sơn]], [[huyện Phù Ly|Phù Ly]], [[huyện Tuy Viễn|Tuy Viễn]].
:[[Phủ Tư Nghĩa]] lĩnh 3 huyện: [[huyện Bình Sơn|Bình Sơn]], [[huyện Mộ Hoa|Mộ Hoa]], [[huyện Nghĩa Giang|Nghĩa Giang]].
Tổng Trấn thuận hóa Nguyễn Bá Quýnh được [[Trịnh kiểm]] điều về Nghệ An lam quan trấn thủ Nghệ An ông để lại con trai Nguyễn Bá Tống
, Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Bá Nhung
Con gái Nguyễn Ngọc Dung ở lại theo [[Nguyễn Hoàng]] Trấn thủ [[Thuận Hóa]] [[Quảng Nam]].
 
==Trấn Thủ Nghệ An ==
Người dùng vô danh