Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Quýnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Nguyên Quận Công.
| thông tin tước vị đầy đủ = ẩn
| thụy hiệu = ThiếuCương úyChính NguyênCông Quận CôngThần.
| vợ = [[Quận Phu Nhân]]
| thông tin con cái = ẩn
Người dùng vô danh