Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Nguyễn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Đề]] làm quan nhà [[Tây Sơn]] giữ chức Tả đồng nghị Trung thư sảnh, đã từng đi sứ sang Yên Kinh dự lễ nhường ngôi của vua Càn Long [[nhà Thanh]], xướng họa thơ cùng các sứ thần [[Triều Tiên]].
*Tiến sỹ , Đại Vương [[Nguyễn Huệ]] , theo da phả tộc Nguyễn Đình, Nguyễn Huệ là cháu đời thứ 16 Cửa Nguyễn Xí ....
* Tổng Trấn ([[Quảng Nam]] [[Đà Nẵng]] ) Nguyên Quận Công '''[[Nguyễn Bá Quýnh''']] . (Tháng 3 năm 1568, Tổng trấn Quảng Nam là Bùi Tá Hán mất. Vua Lê lấy Tổng Binh, Nguyên Quận Công '''Nguyễn Bá Quýnh''' làm Tổng Trấn thay giữ đất ấy).
* [[Nguyễn Đình Hiến]] là danh thần nhà Nguyễn, làm tới chức [[tổng đốc]] Bình Phú ([[Bình Định]] - [[Phú Yên]]).
* [[Nguyễn Đình Tuân]] (1867-1941) người xã Trâu Lỗ, tổng Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, phủ Lạng Giang, tỉnh [[Bắc Giang ]](nay thuộc làng Trâu Lỗ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, [[Bắc Giang]]), đỗ Đình nguyên khoa thi năm Tân Sửu 1901 thời [[Nguyễn]].
Người dùng vô danh