Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Khản”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|tước hiệu = Lại Bộ [[Thượng Thư]] <br>[[Tham tụng]]
|cha = [[Nguyễn Nghiễm]] (阮儼)
|mẹ = [[Quận phu nhân|Đặng Thị Dương ]] (鄧氏陽)
|sinh = 1734
|nơi sinh =[[Hà Tĩnh]]
Người dùng vô danh