Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ lập trình”

→‎Đóng: more accurate translation for encapsulation
Thẻ: Tẩy trống trang (hoặc lượng lớn nội dung)
(→‎Đóng: more accurate translation for encapsulation)
<!-- Ngoài ra, những hoạt động bên trong của một đối tượng cũng không được biết tới mà nó chỉ cho thấy những tương tác của mình với môi trường. - Thuộc tính "đóng" -->
 
=== Đóng gói ===
Tính đóng gói ở đây dược hiểu là các dữ liệu (thuộc tính) và các hàm (phương thức) bên trong của mỗi đối tượng sẽ không cho phép người gọi dùng hay thay đổi một cách tự do mà chỉ có thể tương tác với đối tượng đó qua các phương thức được [[Lập trình viên|người lập trình]] cho phép. Tính đóng gói ở đây có thể so sánh với khái niệm "hộp đen", nghĩa là người ta có thể thấy các hành vi của đối tượng tùy theo yêu cầu của môi trường nhưng lại không thể biết được bộ máy bên trong thi hành ra sao.
 
== Một số thành tố thường thấy khác của một ngôn ngữ lập trình hiện đại ==
Người dùng vô danh