Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Bá Quýnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nguyễn Hoàng]].
* [[Bùi Tá Hán]].
* [[Hoan Châu ký]] Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 1988.
 
==chú thích==
Người dùng vô danh