Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Quýnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Đại Việt sử ký toàn thư]]
* [[Hoan Châu ký]] Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 1988.
* Hội đồng gia tộc đại tôn Nguyễn Đình, (2013), Cương Quốc Công [[Nguyễn Xí]], tộc phả, di huấn, phụ lục, tr 30, Tộc phả họ Nguyễn Đình Nghệ An.
 
==chú thích==
Người dùng vô danh