Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Bá Quýnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Trịnh Kiểm]].
* [[Nguyễn Hoàng]].
* [[Nguyễn Quyện]]
* [[Bùi Tá Hán]].
* [[Đại Việt sử ký toàn thư]]
Người dùng vô danh