Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Bá Quýnh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Đại Việt sử ký toàn thư]]
* [[Hoan Châu ký]] Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội 1988.
* Hội đồng gia tộc đại tôn Nguyễn Đình, (2013), Cương Quốc Công [[Nguyễn Xí]], tộc phả, di huấn, phụ lục, tr 30,Sách cũng cung cấp nhiều bài viết hay của các nhà nghiên cứu, các nhà sử học nổi tiếng trong nước (Gs. [[Phan Huy Lê]], Gs.Chương Thâu, Gs. [[Nguyễn Đình Chú]]...) viết về con người và đóng góp của cụ Nguyễn Xí đối với lịch sử Việt Nam giai đoạn nhà [[Hậu Lê]], Tộc phả họ Nguyễn Đình Nghệ An, Người Nghệ An, Lịch sử [[Đàng Trong]] Việt Nam .
 
==chú thích==
Người dùng vô danh