Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

không có tóm lược sửa đổi
# [[Nguyễn Hữu Quang (chính trị gia)|Nguyễn Hữu Quang]] 
# [[Đinh La Thăng]] 
# [[Lê Minh Thông (Hoằngsinh Đại,năm Thanh Hóa1957)|Lê Minh Thông]] 
# [[Phạm Trí Thức]] 
# [[Hà Thị Vân]] 
884

lần sửa đổi