Khác biệt giữa các bản “Mô Rai”

không có tóm lược sửa đổi
Trong đó, làng Le có 100 hộ với 399 khẩu, chủ yếu là người dân tộc Rơ Măm trong đó nam 207, nữ 192, lao động chính 241 người.
 
Trước năm 2013, xã Mô Rai có diện tích trên 1500 km², bao gồm cả toàn bộ huyện [[Ia H'Drai]] ngày nay và là xã có diện tích lớn nhất cả nước khi đó. Ngày [[20 tháng 12]] năm [[2013]], một phần diện tích và dân số của xã Mô Rai được tách ra để thành lập thêm 3 xã: [[Ia Dom, Ia H'Drai|Ia Dom]], [[Ia Đal]] và [[Ia Tơi]]<ref name="126/NQ-CP 2013">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-126-NQ-CP-2013-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-thanh-lap-xa-thuoc-Dak-Ha-Kon-Tum-217098.aspx|title=Nghị quyết 126/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập mới 2 xã thuộc huyện Đắk Hà, 3 xã thuộc huyện Sa Thầy và mở rộng địa giới hành chính phường Ngô Mây thuộc thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> và đến năm 2015, toàn bộ diện tích và dân số của 3 xã này được tách ra để thành lập huyện [[Ia H'Drai]].
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh