Khác biệt giữa các bản “Đắk Lắk”

Không thay đổi kích thước ,  10 tháng trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Ea H'leo]] ||<center> 128.347 ||<center> ''1 thị trấn, 11 xã
|-bgcolor= "#F5F5F5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Ea Kar]] ||<center> 150.895 ||<center> ''2 thị trấn, 14 xã
|}
|width= "50%" valign= "top" style="background: #f9f9f9;" |
|-
!align= "left" style= "border-bottom: 2px solid #CCCCFF; padding-left: 10px; white-space:nowrap" |<center> Tên!! style= "border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" |<center> Dân&nbsp;số (2019) !! style= "border-bottom: 2px solid #CCCCFF;" |<center> Hành chính
|-bgcolor= "#F5F5F5"
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Ea Kar]] ||<center> 150.895 ||<center> ''2 thị trấn, 14 xã
|-
|align= "left" style= "padding-left: 6px; white-space:nowrap" | [[Ea Súp]] ||<center> 67.120 ||<center> ''1 thị trấn, 9 xã
884

lần sửa đổi