Khác biệt giữa các bản “Huyết khối tĩnh mạch sâu”

n
Đã khóa “Huyết khối tĩnh mạch sâu” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:55, ngày 11 tháng 12 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:55, ngày 11 tháng 12 năm 2019 (UTC)))
n (Đã lùi lại sửa đổi của 171.255.72.139 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Đông Minh)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Huyết khối tĩnh mạch sâu” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:55, ngày 11 tháng 12 năm 2019 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:55, ngày 11 tháng 12 năm 2019 (UTC))))