Khác biệt giữa các bản “Châu Thành, An Giang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
===Lịch sử===
'''Châu Thành''' là một huyện đồng bằng ở tây nam bờ [[sông Hậu]] của tỉnh [[An Giang]], [[Việt Nam]], được thành lập khi huyện [[Châu Thành X]] được tách ra thành 2 huyện Châu Thành và [[Thoại Sơn, An Giang|Thoại Sơn]], theo Quyết định số 300/CP ngày [[23 tháng 8]] năm [[1979]] của [[Chính phủ Việt Nam|Hội đồng Chính phủ Việt Nam]], về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thị xã thuộc tỉnh An Giang. Trước 1975, nó thuộc [[long Xuyên (tỉnh)|tỉnh Long Xuyên]].
*Quyết định '''56-CP'''<ref name=TP01>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-56-CP-hop-nhat-huyen-thuoc-tinh-An-Giang-vb58600t17.aspx Quyết định 56-CP năm 1977 về việc hợp nhất một số huyện thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện [[Huệ Đức, An Giang|Huệ Đức]] và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành.
*Quyết định '''181-CP'''<ref name=181CP>[http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-181-CP-dieu-chinh-dia-gioi-doi-ten-xa-thi-tran-tinh-An-Giang-vb57556t17.aspx Quyết định 181-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang do Hội đồng Chính phủ ban hành]</ref> ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới và đổi tên một số xã và thị trấn thuộc tỉnh An Giang:
#Tách ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú của xã [[Hòa Bình Thạnh, Châu Thành (An Giang)|Hòa Bình Thạnh]], một phần ấp Bình Phú của xã [[Bình Hòa, Châu Thành (An Giang)|Bình Hòa]], một phần đất ấp Bình Thạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường [[Bình Đức, Long Xuyên|Bình Đức]], thị xã [[Long Xuyên]], lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn [[An Châu, Châu Thành (An Giang)|An Châu]].