Khác biệt giữa các bản “Vật chất”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Phản vật chất ==
{{chính|Phản vật chất}}
Phản vật chất cũng là vật chất, nhưng cấu thành bởi các [[phản hạt]]... Năm [[1928]], trong khi nghên cứu kết hợp [[cơ học lượng tử|thuyết lượng tử]] vào trong [[thuyết tương đối rộng]] của [[Albert Einstein]], [[Paul Dirac]] đã phát hiện ra rằng các tính toán không phản đối chuyện tồn tại các hạt cơ bản đặc biệt, có hầu hết mọi đặc tính cơ bản như các hạt cơ bản thông thường, nhưng mang điện tích trái dấu. Từ đó hình thành nên giả thiết tồn tại các hạt phản vật chấtcc. Theo tính toán, nếu một hạt phản vật chất gặp (tương tác) hạt vật chất tương ứng, chúng sẽ nổ tung và tỏa ra 1 năng lượng rất lớn, theo [[phương trình Einstein.]]
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh