Khác biệt giữa các bản “Họ người Việt Nam”

 
=== Danh sách họ khác ít phổ biến hơn của người Việt Nam ===
Khoảng 10% dân số Việt Nam còn lại có thể có các họ sau (xếp theo thứ tự chữ cái):
{{div col |colwidth= 7em}}
* [[An (họ)|An]]
* [[Ca (họ)|Ca]]
* [[Cái (họ)|Cái]]
* [[Cai (họ)|Cai]]
* [[Cam (họ người)|Cam]]
* [[Cảnh (họ)|Cảnh]]