Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ học ứng dụng”

không có tóm lược sửa đổi
Ngôn ngữ học ứng dụng là một nhánh của ngành ngôn ngữ học, chuyên nghiên cứu việc sử dụng lý thuyết ngôn ngữ học để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Ngôn ngữ học ứng dụng bao gồm tất cả các ứng dụng của lý thuyết ngôn ngữ học và là sự tích hợp chuyên môn liên quan đến nhiều ngành học, chủ yếu là ngôn ngữ học, nhân chủng học, tâm lý học và giáo dục học.
 
Các phân ngành của Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng gồm có Ngôn ngữ học tâm lý, Ngôn ngữ học xã hội, Phân Tích Ngôn Từ, Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng
BranchesPhê ofBình, AppliedQuá LinguisticsTrình includeLĩnh Psycholinguistics,Hội Sociolinguistics,Ngôn DiscourseNgữ AnalysisThứ Hai, CriticalĐa AppliedVăn LinguisticsHoá Học, Secondcũng Languagenhư Acquisition,những Interculturallĩnh Studies,ực asvề wellphát astriển areastài ofliệu languagengôn materialngữ development,và đào andtạo teachergiáo educationviên. Certain branches of Applied Linguistics are criticised by traditionalists for being overtly political in their research of the connection between society, language and political influence. Conversely researchers in these areas argue that only through such analysis can the interactional nature of discourse and its influences on societies and cultures be fully understood.
 
The field of applied linguistics first concerned itself with second language acquisition, in particular errors and contrastive analysis, in the 1950s and 1960s. In the 1970s, with the failure of contrastive analysis as a theory to predict errors, applied linguists began to adopt Noam Chomsky's theory of universal grammar to explain second language (L2) learning phenomena. In the 1990s, more and more researchers began to employ research methods from cognitive psychology.
239

lần sửa đổi