Khác biệt giữa các bản “Tân Hưng, thành phố Hải Dương”

Phường Tân Hưng trước đây vốn là xã Tân Hưng thuộc huyện [[Gia Lộc]].
 
Năm 1974, chuyển các thôn: Phúc Duyên, Bá Liễu, Bảo Tháp của xã Tân Hưng vềđược thịtách xã Hải Dươngra để thành lập xã Hải Tân thuộc thị xã Hải Dương (nay là phường [[Hải Tân (phường)|Hải Tân]] thuộc thành phố Hải Dương).
 
Ngày 19 tháng 3 năm 2008, xã Tân Hưng được sáp nhập vào thành phố Hải Dương.
Người dùng vô danh