Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tân Hưng, thành phố Hải Dương”

Năm 1974, các thôn Phúc Duyên, Bá Liễu, Bảo Tháp của xã Tân Hưng được tách ra để thành lập xã Hải Tân thuộc thị xã Hải Dương (nay là phường [[Hải Tân (phường)|Hải Tân]] thuộc thành phố Hải Dương).
 
Ngày 19 tháng 3 năm 2008, xã Tân Hưng được sáp nhập vào thành phố Hải Dương.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-30-2008-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-Nam-Sach-Gia-Loc-Tu-Ky-Cam-Giang-mo-rong-Hai-Duong-thanh-lap-Tu-Minh-Viet-Hoa-mo-rong-Hai-Tan-64475.aspx|tựa đề=Nghị định số 30/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hoà và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
Ngày 19 tháng 3 năm 2008, xã Tân Hưng được sáp nhập vào thành phố Hải Dương.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, thành lập phường Tân Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Tân Hưng.<ref name=788/NQ-UBTVQH14>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-788-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-tinh-Hai-Duong-429702.aspx|title=Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
Người dùng vô danh