Khác biệt giữa các bản “Liên Hồng, thành phố Hải Dương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kinh phút = 16
| kinh giây = 49
| diện tích = 9,26 km<sup>2</sup>²<ref name = "Nghị quyết 788">http:/NQ-UBTVQH14/tnmt.haiduong.gov.vn/index.php?nre_hd=Laws&in=lawsdetail&id=1674</ref>
| dân số = 16.729 người
| thời điểm dân số = 20182019
| mật độ dân số = 1.807 người/km<sup>2</sup>²
| vùng = [[Đồng bằng sông Hồng]]
| tỉnh = [[Hải Dương]]
*Phía bắc giáp phường [[Tứ Minh]].
 
Xã Liên Hồng có diện tích 9,26 km<sup>2</sup>², dân số năm 20182019 là 16.279 người<ref name=788/NQ-UBTVQH14/>, mật độ dân số đạt 1.807 người/km<sup>2</sup>².<ref name = "Nghị quyết 788"/>
 
==Lịch sử==
Trước đây, xã Liên Hồng thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.
 
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương. Theo đó, chuyển toàn bộ diện tích và dân số của xã Liên Hồng về thành phố Hải Dương quản lý.<ref name=788/NQ-UBTVQH14>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-788-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-tinh-Hai-Duong-429702.aspx|title="Nghị quyết số 788"/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh