Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
(Cn5900 đã đổi Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thành Bình Tân (quận) qua đổi hướng: Tên trang dài và có một số thông tin không cần thiết)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
Không có tóm lược sửa đổi
#đổi [[Bình Tân (quận)]]
 
{{r from move}}
Người dùng vô danh