Khác biệt giữa các bản “Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh”

không có tóm lược sửa đổi
(Cn5900 đã đổi Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh thành Bình Tân (quận) qua đổi hướng: Tên trang dài và có một số thông tin không cần thiết)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
#đổi [[Bình Tân (quận)]]
 
{{r from move}}
Người dùng vô danh