Khác biệt giữa các bản “Định lý Viète”

không có tóm lược sửa đổi
(X1 — 2X2 = 0)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*** Khi <math>a - b + c - d = 0</math> thì phương trình bậc ba có một nghiệm <math>x_1 = -1</math>
 
==Tham khảo==
X1 — 2X2 = 0
{{tham khảo}}
 
==Xem thêm==