Khác biệt giữa các bản “Phước Tân, Xuyên Mộc”

không có tóm lược sửa đổi
 
== Hành chính ==
Hiện tại toàn xã đang có 9 ấp, gồm: ấp Bà Rịa, ấp Tân An, ấp Tân Rú, ấp Tân Trung, ấp Thạnh sơn 2a, ấp Thạnh sơn 2b, ấp Thạnh sơn 3, ấp Thạnh sơn 4, ấp Việt Kiều
 
* Ấp Bà Rịa
* Ấp Tân An
* Ấp Tân Rú
* Ấp Tân Trung
* Ấp Thạnh sơn 2a
* Ấp Thạnh sơn 2b
* Ấp Thạnh sơn 3
* Ấp Thạnh sơn 4
* Ấp Việt Kiều
 
== Lịch sử ==
=== Nông nghiệp ===
Chủ yếu trồng trọt (cao su, lúa) và chăn nuôi (bò lợn).
 
=== Đất đai ===
Có 5 nhóm đất chính ở Phước Tân:
 
* Đất xám có diện tích 1.296,65 ha
* Đất đỏ vàng có diện tích 1.064,76 ha
* Đất phù sa có diện tích 545 ha
* Đất đen có diện tích 251 ha
* Đất dốc tụ có diện tích 35 ha
 
=== Khoáng sản ===
408

lần sửa đổi