Khác biệt giữa các bản “Thành viên:AFKHaiDang/sandbox”

không có tóm lược sửa đổi
n (Maxim đã đổi Thành viên:Crnoname006/sandbox thành Thành viên:AFKHaiDang/sandbox: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Crnoname006” thành “AFKHaiDang”)
{{không phải chỗ thử}} {{bài mồ côi}} {{wiki hóa}} {{văn phong}} {{tin vịt}} {{đang diễn ra}} {{thiếu nguồn}} {{Underlinked}} {{hài hước}} {{Đang sửa đổi}} {{Không nổi bật}} {{Dead end}} {{Quy định Wikipedia}} {{bài thuốc}} {{quá nhiều ảnh}} {{accuracy}} {{cần hệ thống lại}} {{bỏ phiếu xóa}} {{hợp nhất}} {{chú thích trong hàng}} {{Quá nhiều liên kết ngoài}} {{Cần biên tập}} {{Sức khỏe}} {{Chất lượng dịch}} {{công trình đang xây dựng}} {{mới qua đời}} {{lỗi thời}} {{Thái độ trung lập}} {{expand}} {{bài về luật}} {{afd}} {{Cần thêm chú thích}} {{Dễ bị spam}} {{tầm nhìn hẹp}} {{Nhiều vấn đề}} {{Nguồn sơ cấp}} {{beta software}}{{Refimprove}}{{Thể thao đang diễn ra}}
{{copypaste}}
{{tiêu chuẩn}}
{{Bàn cãi về giá trị}}
{{Di chuyển đến Commons}}
{{Di chuyển đến Wiktionary}}{{Di chuyển đến Wikibooks}}
{{Di chuyển đến Wikiquote}}
{{Di chuyển đến Wikisource}}
{{Chọn lọc}}
{{Sức khỏe}}