Khác biệt giữa các bản “Băng Adrênh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về việc thành lập xã thuộc huyện Krông Ana, trên cơ sở đó tách xã Dur Kmăl thành hai xã Dur Kmăl và xã Băng A Drênh.
 
== Đơn vị hànhHành chính ==
- 2Băng buônA Drênh được chia thành 5 thôn: buôn1, Cuễ2, 3, 4, Eabrinh và 2 buôn: Cuê, K62 (buôn căn cứ cách mạng trước đây (H9)).
Xã gồm:
==Kinh tế - xã hội==
===Giáo dục===
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã:
*Trường Mầm non Hoa Hồng
*Trường Tiểu học Tây Phong
*Trường THCS Băng A Drênh.
 
- 5 thôn: thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn Eabrinh)
 
- 2 buôn: buôn Cuễ, buôn K62 (buôn căn cứ cách mạng trước đây (H9))
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}