Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
| bodyclass = vevent
 
| abovestyle = font-style: italic; background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em; line-height: normal;
|title={{Hộp thông tin/Định dạng đầu|t
| aboveclass = summary
|tên={{{name|{{{tên|{{PAGENAME}}}}}}}}
| above = {{If empty |{{{tên|}}}|{{{show_name|}}}|{{{name|}}}|<includeonly>{{PAGENAMEBASE}}</includeonly>}}
|màu={{{color|{{{màu|#CCCCFF}}}}}}
}}
|headerstyle={{Hộp thông tin/Định dạng đầu|hs
|màu={{{color|{{{màu|#CCCCFF}}}}}}
}}
 
| headerclass = summary
| headerstyle = background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height: 1.5em;
 
| image = {{#gọi:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{hình|}}}}}}|size={{{image_size|}}}|sizedefault=frameless|upright={{{image_upright|1.13<!-- 1.13 is the most common size used in TV articles. -->}}}|alt={{{image_alt|{{{alt|}}}}}}}}