Khác biệt giữa các bản “Mua bán và sáp nhập”

không có tóm lược sửa đổi
*{{chú thích sách |title=Reasons for frequent failure in Mergers and Acquisitions: A comprehensive analysis |last=Straub |first=Thomas |authorlink= |coauthors= |year=2007 |publisher=Deutscher Universitätsverlag |location=Wiesbaden |isbn=9783835008441 |pages= |url= }}
*{{chú thích tạp chí |last=Vuong |first= Quan-Hoang et al. |authorlink= |coauthors= |year=2010 |month= |title=M&A Market in Vietnam's Transition Economy |journal= The Journal of Economic Policy and Research |volume=5 |issue=1 | pages=1-54. |url=http://www.vietnamica.net/op/wp-content/uploads/2010/06/MA_JEPR_Mar10.pdf |accessdate= |quote= }}
*[https://phuoc-associates.com/vi/luat-su-mua-ban-sap-nhap/ Luật sư mua bán sáp nhập]
 
{{Tài chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư}}