Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thông tin truyền hình”

không có tóm lược sửa đổi
| data51 = {{{first_aired_vn|{{{phát sóng đầu vn|}}}}}} {{#if: {{{last_aired_vn|{{{phát sóng cuối vn|}}}}}}| – {{{last_aired_vn|{{{phát sóng cuối vn|}}}}}}|}}
 
| class52 = noprint
| header52 = {{#if:{{{phần trước|{{{preceded_by|}}}}}}{{{phần sau|{{{followed_by|}}}}}}{{{chương trình liên quan|{{{related|}}}}}}|Thông tin khác}}
 
| label53 = Chương trình trước
| rowclass53 = noprint
| data53 = {{#if:{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}{{{RPreceded_by|}}}{{{RFollowed_by|}}}|
{{{!}} style="width:100%;"
{{!}} style="width: 50%; padding: 0.2em 0.1em 0.2em 0; text-align: center;" {{!}} ←&nbsp;'''Phần trước'''<br>{{#if:{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{{phần trước|{{{preceded_by|{{{Preceded_by|}}}}}}}}}|{{#if:{{{RPreceded_by|}}}|{{{RPreceded_by}}}|&mdash;}}}}
{{!}} style="width: 50%; padding: 0.2em 0 0.2em 0.1em; text-align: center;" {{!}} '''Phần sau'''&nbsp;→<br />{{#if:{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}|{{{phần sau|{{{followed_by|{{{Followed_by|}}}}}}}}}|{{#if:{{{RFollowed_by|}}}|{{{RFollowed_by}}}|&mdash;}}}}
{{!}}}
}}
 
| label54 = Chương trình liên quansau
| data54 = {{{chương trình liênphần quansau|{{{relatedfollowed_by|}}}}}}
 
| label55 = Chương trình liên quan
| header55 = {{#if:{{{website|}}}{{{website khác|}}}{{{production_website|}}}|Liên kết ngoài}}
| data55 = {{{chương trình liên quan|{{{related|}}}}}}
 
| data56 header56 = {{#if:{{{website|}}}|{{url|{{{website khác|}}}|{{{website_titleproduction_website|Trang mạng chính thức}}}}}|Liên kết ngoài}}
| class56 = url
 
| data57 = {{#if:{{{website khác|{{{production_website|}}}}}}|{{url|{{{website khác}}}|{{{production_website|}}}}}}website_title|Trang mạng chính thức khác}}}}}}}
| class57 = url
 
| header55data58 = {{#if:{{{website khác|{{{production_website|}}}}}}|{{url|{{{website khác|}}}{{{production_website|}}}}}}|LiênTrang kếtmạng ngoàichính thức khác}}}}
| class58 = url
 
}}<noinclude>