Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ học ứng dụng”

không có tóm lược sửa đổi
'''Ngôn ngữ học ứng dụng''' là một nhánh của ngành ngôn ngữ học, chuyên nghiên cứu việc sử dụng lý thuyết ngôn ngữ học để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Ngôn ngữ học ứng dụng bao gồm tất cả các ứng dụng của lý thuyết ngôn ngữ học và là sự tích hợp chuyên môn liên quan đến nhiều ngành học, chủ yếu là ngôn ngữ học, nhân chủng học, tâm lý học và giáo dục học.
 
Các phân ngành của Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng gồm có Ngôn ngữ học tâm lý, Ngôn ngữ học xã hội, Phân Tích Ngôn Từ, Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng
Khoá học Thạc Sĩ và Cử Nhân đầu tiên chuyên ngành Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng được thành lập tại Đại Học Edinburgh vào năm 1958. Hội nghị quốc tế đầu tiên được tổ chức vào năm 1964 và chính ở đó, Hiệp Hội Quốc Tế về Ngôn Ngữ Học Ứng Dụng(viết tắt AILA) đã ra đời. Hiệp Hội Anh Quốc của chuyên ngành này (viết tắt:BAAL) được thành lập năm 1965 và mười năm sau thì Hiệp Hội Hoa Kỳ của ngành học này (viết tắt:AAAL) cũng ra đời. Tờ tạp chí chính của ngành là Applied Linguistics được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1980. Các tờ tạp chí lớn trong ngành bao gồm '' Applied Linguistics, International Journal of Applied Linguistics, The Journal of Applied Linguistics, Second Language Research, Studies in Second Language Acquisition, Modern Language Review, Language Learning, AILA Journal '', và tờ '' TESOL Quarterly''.
 
[[Thể loại:Ngôn ngữ học]]
 
[[en:Applied linguistics]]
 
Bài này được dịch từ bản tiếng Anh tại: "http://en.wikipedia.org/wiki/Applied_linguistics"