Khác biệt giữa các bản “Hồ Chí Minh”

Thêm {{pp-protected}} (TW)
(Thêm {{pp-protected}} (TW))
{{pp-protected|small=yes}}
{{Dablink|Mục từ "Nguyễn Ái Quốc" dẫn đến bài này. Xin đọc về bút hiệu Nguyễn Ái Quốc tại [[Nguyễn Ái Quốc (bút hiệu)]].}}