Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Sư Hồi”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thê thiếp = [[công chúa]]
| kiểu phối ngẫu = Phu nhân
| phối ngẫu= [[công chúa|Lê Thị Ngọc Huyền]] (con [[Lê Thánh Tông]]) <br>
(con [[Lê Thánh Tông]])
| con cái = Nguyễn Đình Thắng <br>
Nguyễn Đình Thả
Người dùng vô danh