Khác biệt giữa các bản “Âm lịch”

== Liên kết ngoài ==
* [http://www.calendar-365.com/moon/moon-calendar.html Mô phỏng lịch mặt trăng qua hình ảnh]
* [https://www.timeanddate.com/moon/phases/ Current moon phase]
* [https://moonorganizer.com/en/haircuts-lunar-calendar-best-days/ Haircuts lunar calendar – best days]
* [https://www.moongiant.com/calendar/ Moon phases for the current month]
 
{{Các hệ thống lịch vẫn đang được sử dụng}}
1

lần sửa đổi