Khác biệt giữa các bản “Đồng Quan”

n
n
'''Đồng Quan''' (潼关), nằm ở phía đông của [[Trung Nguyên]], phía bắc [[Tần Lĩnh]], nam [[sông Vị]] và [[sông Lạc]], đông của núi [[Hoa Sơn]] và giữa 3 tỉnh [[Sơn Tây, Trung Quốc|Sơn Tây]], [[Thiểm Tây]] và [[Hà Nam, Trung Quốc|Hà Nam]], [[Trung Quốc]]. Trong [[lịch sử Trung Hoa]], Đồng Quan là một vị trí chiến lược do tầm quan trọng địa lý của nó. Trong thời [[Tam Quốc]], ở đây đã diễn ra [[trận Đồng Quan]] nổi tiếng giữa triều đình nhà Hán do [[Tào Tháo]] chỉ huy với các thế lực cát cứ ở Tây Lương do [[Mã Siêu]] và Hàn Toại chỉ huy. Ngày nay, Đồng Quan là một phần của huyện [[Đồng Quan (huyện)|Đồng Quan]] thuộc [[địa cấp thị]] [[Vị Nam]] tỉnh [[Thiểm Tây]].
 
[[Thể loại:Địa lý Thiểm TâyTây‎|D]]
[[Thể loại:Thành cổ Trung Quốc]]
[[zh:潼关]]