Khác biệt giữa bản sửa đổi của “City Lights”

n
* [http://www.charliechaplin.com/en/articles/4 ''City Lights'' on Chaplin's official website.]
* [http://www.clown-ministry.com/index_1.php/site/articles/city_lights_charlie_chaplin_virginia_cherrill_dvd_review/ ''City Lights'' at clown-ministry.com]
{{Sơ khai điện ảnh}}
 
{{Phim của Charlie Chaplin}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}