Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên/Tuanminh01”

# {{OK}} Tuanminh01 đã trải qua hơn 4 năm ở các vị trí quản lý nội dung bài, thành thạo các tác vụ bảo quản, theo tôi Tuanminh01 là thành viên có lòng nhiệt huyết với dự án nên có thể thay mặt cộng đồng giải quyết các tác vụ cao hơn trong vai trò Hành chính viên. Do vậy, tôi bỏ phiếu đồng ý. [[Thành viên:Ngomanh123|Ngomanh123]] ([[Thảo luận Thành viên:Ngomanh123|thảo luận]]) 14:07, ngày 8 tháng 12 năm 2019 (UTC).
#{{OK}}[[Thành viên:Future ahead|Future ahead]] ([[Thảo luận Thành viên:Future ahead|thảo luận]]) 15:37, ngày 8 tháng 12 năm 2019 (UTC)
#{{OK}} tuy Tuanminh còn chưa được hoàn hảo, nhất là trong cách ứng xử với các thành viên khác, tuy nhiên, việc thêm 1 vài chức năng vào cho thành viên này cũng không phải là vấn đề gì quá to tát, vì vậy tôi đồng ý. Rất mong bạn cởi mở hơn trong cách thảo luận.[[User:AlleinStein|<span style="font-weight:bold; color:orange;"> <i>majjhimā paṭipadā</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:AlleinStein|<sup><font color="blue">'''''Diskussion''''']]</font></sup> 13:19, ngày 9 tháng 12 năm 2019 (UTC)
 
;Chưa đồng ý
# {{Phản đối}}