Khác biệt giữa các bản “Lịch sử hành chính Bình Thuận”

* Ngày [[5 tháng 9]] năm [[2005]], thị xã [[La Gi]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn La Gi và các xã [[Tân An, La Gi|Tân An]], [[Tân Thiện, La Gi|Tân Thiện]], [[Tân Bình, La Gi|Tân Bình]], [[Tân Hải, La Gi|Tân Hải]] thuộc huyện [[Hàm Tân]]; thành lập các phường: [[Phước Hội, La Gi|Phước Hội]], [[Phước Lộc, La Gi|Phước Lộc]], [[Tân An, La Gi|Tân An]], [[Tân Thiện, La Gi|Tân Thiện]], [[Bình Tân, La Gi|Bình Tân]] và xã [[Tân Phước, La Gi|Tân Phước]] trên cơ sở giải thể thị trấn La Gi và các xã Tân An, Tân Thiện; xã [[Tân Tiến, La Gi|Tân Tiến]] thuộc thị xã La Gi được thành lập trên cơ sở 4.171,50 ha diện tích tự nhiên và 9.183 nhân khẩu của xã [[Tân Hải, La Gi|Tân Hải]].<ref name=114/2005/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-114-2005-ND-CP-thanh-lap-thi-xa-La-Gi-tinh-Binh-Thuan-3289.aspx Nghị định 114/2005/NĐ-CP thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận]</ref>.
* Ngày [[3 tháng 12]] năm [[2007]], thị trấn [[Lương Sơn, Bắc Bình|Lương Sơn]] thuộc huyện [[Bắc Bình]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã [[Lương Sơn, Bắc Bình|Lương Sơn]]; xã [[Thắng Hải]] thuộc huyện [[Hàm Tân]] được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 9.898 ha diện tích tự nhiên và 6.062 nhân khẩu của xã [[Tân Thắng, Hàm Tân|Tân Thắng]]; thị trấn [[Tân Nghĩa, Hàm Tân|Tân Nghĩa]] thuộc huyện [[Hàm Tân]] được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã [[Tân Nghĩa, Hàm Tân|Tân Nghĩa]]<ref name="176/2007/NĐ-CP">[http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-176-2007-ND-CP-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-thanh-lap-xa-thi-tran-thuoc-huyen-Bac-Binh-huyen-Ham-Tan-tinh-Binh-Thuan-59553.aspx Nghị định 176/2007/NĐ-CP điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận]</ref>.
* Ngày [[21 tháng 11]] năm [[2019]], hợp nhất một số xã thuộc các huyện [[Đức Linh]], [[Tánh Linh]], [[Tuy Phong]]<ref>Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH14 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.</ref>.
 
==Chú thích==