Khác biệt giữa các bản “ICD-10”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
ICD-10 là phiên bản thứ 10 của [[Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan]] (ICD), [[mã hóa y tế]] danh sách của [[Tổ chức Y tế Thế giới]] (WHO). Nó chứa các mã cho các bệnh, dấu hiệu và triệu chứng, phát hiện bất thường, khiếu nại, hoàn cảnh xã hội và các nguyên nhân bên ngoài của thương tích hoặc bệnh tật.<ref Name="WHOICD"/> Làm việc trên ICD-10 bắt đầu vào năm 1983,<ref>{{Cite web|url=http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246208/1/9789241549165-V1-eng.pdf|title=ICD-10 Fifth Edition|last=|first=|date=|website=apps.who.int|page=5|archive-url=|archive-date=|access-date=29 October 2018}}</ref>
==Chú thích==