Khác biệt giữa các bản “ICD-10”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
ICD-10 là phiên bản thứ 10 của [[Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan]] (ICD), [[mã hóa y tế]] danh sách của [[Tổ chức Y tế Thế giới]] (WHO). Nó chứa các mã cho các bệnh, dấu hiệu và triệu chứng, phát hiện bất thường, khiếu nại, hoàn cảnh xã hội và các nguyên nhân bên ngoài của thương tích hoặc bệnh tật.<ref Name="WHOICD"/> Làm việc trên ICD-10 bắt đầu vào năm 1983,<ref>{{Cite web|url=http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246208/1/9789241549165-V1-eng.pdf|title=ICD-10 Fifth Edition|last=|first=|date=|website=apps.who.int|page=5|archive-url=|archive-date=|access-date=29 October 2018}}</ref> được chứng thực bởi Hội nghị Y tế Thế giới Bốn mươi ba vào năm 1990, và lần đầu tiên được sử dụng bởi các quốc gia thành viên vào năm 1994.<ref name="WHOICD">{{cite web|url=http://www.who.int/classifications/icd/factsheet/en/|title=International Classification of Diseases (ICD) Information Sheet|last=|first=|date=|website=|publisher=|archive-url=|archive-date=|access-date=29 October 2018}}</ref>
 
Trong khi WHO quản lý và xuất bản phiên bản cơ sở của ICD, một số quốc gia thành viên đã sửa đổi nó để phù hợp hơn với nhu cầu của họ. Trong phân loại cơ sở, bộ mã cho phép hơn 14.000 mã khác nhau<ref name=":0">{{Cite web|url=http://www.who.int/classifications/help/icdfaq/en/|title=FAQ on ICD|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|access-date=29 October 2018}}</ref> và cho phép theo dõi nhiều cái mới [[chẩn đoán]] so với trước [[Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan#ICD-9|ICD-9]]. Thông qua việc sử dụng các phân loại phụ tùy chọn, ICD-10 cho phép đặc hiệu về nguyên nhân, biểu hiện, vị trí, mức độ nghiêm trọng và loại chấn thương hoặc bệnh.<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf|title=ICD-10 Second Edition Volume 2 – World Health Organization, p15|website=Who.int|accessdate=23 May 2017}}</ref> Các phiên bản phù hợp có thể khác nhau theo một số cách và một số phiên bản quốc gia đã mở rộng bộ mã hơn nữa; với một số đi xa để thêm [[mã thủ tục]]. ICD-10-CM, ví dụ, có hơn 70.000 mã.<ref name=":1">{{cite web|title=The switch from ICD-9 to ICD-10: When and why|url=https://icd.codes/articles/icd9-to-icd10-explained|website=icd.codes|accessdate=19 January 2018|language=en}}</ref>
 
==Chú thích==