Khác biệt giữa các bản “ICD-10”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
Trong khi WHO quản lý và xuất bản phiên bản cơ sở của ICD, một số quốc gia thành viên đã sửa đổi nó để phù hợp hơn với nhu cầu của họ. Trong phân loại cơ sở, bộ mã cho phép hơn 14.000 mã khác nhau<ref name=":0">{{Cite web|url=http://www.who.int/classifications/help/icdfaq/en/|title=FAQ on ICD|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|access-date=29 October 2018}}</ref> và cho phép theo dõi nhiều cái mới [[chẩn đoán]] so với trước [[Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan#ICD-9|ICD-9]]. Thông qua việc sử dụng các phân loại phụ tùy chọn, ICD-10 cho phép đặc hiệu về nguyên nhân, biểu hiện, vị trí, mức độ nghiêm trọng và loại chấn thương hoặc bệnh.<ref>{{cite web|url=http://www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf|title=ICD-10 Second Edition Volume 2 – World Health Organization, p15|website=Who.int|accessdate=23 May 2017}}</ref> Các phiên bản phù hợp có thể khác nhau theo một số cách và một số phiên bản quốc gia đã mở rộng bộ mã hơn nữa; với một số đi xa để thêm [[mã thủ tục]]. ICD-10-CM, ví dụ, có hơn 70.000 mã.<ref name=":1">{{cite web|title=The switch from ICD-9 to ICD-10: When and why|url=https://icd.codes/articles/icd9-to-icd10-explained|website=icd.codes|accessdate=19 January 2018|language=en}}</ref>
 
WHO cung cấp thông tin chi tiết về các ICD qua trang web của mình &ndash; bao gồm một trình duyệt trực tuyến ICD-10<ref>{{cite web|url=http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en|title=ICD-10 Version:2016|last=|first=|date=|website=apps.who.int|archive-url=|archive-date=|accessdate=29 October 2018}}</ref> và tài liệu đào tạo của ICD.<ref name="WHOtrain">{{cite web|url=http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/|title=ICD-10 Training Tool|website=apps.who.int|accessdate=23 May 2017}}</ref> Đào tạo trực tuyến bao gồm một diễn đàn hỗ trợ,<ref>{{cite web|url=http://sites.google.com/site/icd10onlinetraining|title=ICD-10-online-training|website=sites.google.com|accessdate=23 May 2017}}</ref> một công cụ tự học<ref name="WHOtrain" /> và hướng dẫn sử dụng.<ref>{{cite web |url=http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/ICD-10_Resources/User_Guide.pdf |title= ICD-10 User Guide |accessdate=20 November 2018}}</ref>
 
==Chú thích==