Khác biệt giữa các bản “Côn Đảo”

→‎Tóm lược lịch sử hành chính: Vừa mới nói câu trên là Côn Đảo không phân chia hành chính, mà ngay câu dưới liệt kê ra một đống không biết lấy từ đâu nữa?
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(→‎Tóm lược lịch sử hành chính: Vừa mới nói câu trên là Côn Đảo không phân chia hành chính, mà ngay câu dưới liệt kê ra một đống không biết lấy từ đâu nữa?)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Từ tháng 8 năm 1991, Côn Đảo là huyện thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
*Hiện nay Côn Đảo là một huyện có chính quyền một cấp, thông qua các cơ quan chức năng huyện, trực tiếp đến địa bàn khu dân cư, có các cấp phụ thuộc như xã, phường hay thị trấn.
*Các đơn vị hành chính trực thuộc Côn Đảo: thị trấn Côn Sơn (đảo Côn Sơn), xã Phú Sơn (hòn Bà), xã Phú Tường (hòn Bảy Cạnh), xã Phú Phong (Hòn Bông Lan), xã Phú Lệ (hòn Cau), xã Phú Bình (hòn Tài Lớn), xã Phú An (hòn Tài Nhỏ), xã Phú Hưng (hòn Trác Lớn), xã Phú Thịnh (hòn Trác Nhỏ), xã Phú Hòa (hòn Tre Lớn), xã Phú Hội (hòn Tre Nhỏ), xã Phú Nghĩa (hòn Trọc), xã Phú Thọ (hòn Trứng), xã Phú Vinh (hòn Vung), xã Hòn Anh (hòn Trứng Lớn) và xã Hòn Em (hòn Trứng Nhỏ).
 
==Địa lý tự nhiên==