Khác biệt giữa các bản “Độ (nhiệt độ)”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Vì sự biểu hiện giống nhau trong một số [[font]] chữ khi in ấn cũng như khi hiển thị trên màn hình máy tính, một số ký tự khác có thể bị nhầm lẫn với ký tự biểu diễn độ: "ký hiệu chỉ thị giống đực" (U+00BA, [[º]]), "vòng trên" (U+02DA, ˚), "số 0 trên" (U+2070, ⁰), số 0 trên proper (<sup>0</sup>) hay chữ "o trên" (<sup>o</sup>), và "toán tử vòng" (U+2218, ∘).
Nếu ở trên giấy thì nó sẽ có một vòng tròn nhỏ ở trên.VD:0 độ.Nothing in your eyes
 
<br />
 
==Tham khảo==