Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Phúc Hồng Bảo”

Nguyễn Phúc Hồng Bảo sinh năm [[Ất Dậu]] (ngày [[19 tháng 4]] năm [[1825]]) <ref>Ngọc phả của nhà Nguyễn ghi Nguyễn Phúc Hồng Bảo sinh năm [[1911]]. Ở đây chắc có sự nhầm lẫn, vì khi ấy là cha ông là [[Thiệu Trị]] chỉ mới 4 tuổi thì làm sao có con được. Ở đây ghi theo nhà nghiên cứu Richard Orband trong bài "Lăng tẩm nhà Nguyễn" (Les tombeaux dé Nguyễn, B.E.F.E.O, tập 14, 1914): ''Hoàng tử Hường Bảo sinh ngày [[19 tháng 4]] năm [[1925]]''.</ref>. Mẹ ông là [[Tam giai Quý Tần|Đinh Thị Hạnh]] (丁氏幸), người [[Gò Công]], huyện [[Tân Hòa]], tỉnh [[Gia Định]]<ref>Một số tài liệu ghi bà là cô ruột hoặc dì ruột của bà [[Từ Dụ|Nghi Thiên Chương hoàng hậu]]. Thông tin này cần tra cứu thêm.</ref>. Năm đó, Đinh thị được đưa vào cung năm 16 tuổi, chỉ ở hàng Lục chức thấp kém. Sau khi mất, Tự Đức mới truy phong làm '''Quý tần''' (貴嬪).
 
Năm [[1840]], lúc 15 tuổi, Hoàng tử Hồng Bảo được ông nội là [[Nguyễn Thánh Tổ]] Minh Mạng phong làm '''An Phong đình hầu''' (安亭侯), là người con lớn được sắc phong sớm nhất của Thiệu Trị (khi đó vẫn còn là Hoàng tử). Sau khi Thiệu Trị lên ngôi, vào năm thứ 3 trị vì, Hồng Bảo được phong làm '''An Phong công''' (安公). Theo lệ triều Nguyễn, ngoài tước ''Thân vương'' (亲王) và ''Quận vương'' (郡王) rất ít khi phong, chỉ dành cho Hoàng thân cực kì có công lao, còn thì các Hoàng tử sinh thời được phong cao nhất là tước ''Thân công'' (亲公), sau đến ''Quốc công'' (公) và ''Quận công'' (郡公), việc Hoàng tử Hồng Bảo được phong Thân công cho thấy địa vị rất cao quý của ông.
 
Theo lẽ thường, sau khi Thiệu Trị băng hà, Hoàng vị sẽ được truyền cho con trưởng là An Phong công Hồng Bảo. Vào năm [[1842]], Hồng Bảo còn được phép tháp tùng Thiệu Trị trong dịp tuần du ra [[Bắc Hà]], để cùng hiểu rõ dân tình. Năm [[1847]], ít lâu trước khi qua đời, Thiệu Trị còn cho tổ chức lễ ''Đại khánh ngũ đại đồng đường'', mừng việc Hoàng tôn Ưng Đạo, con trai của An phong công Hồng Bảo vừa mới chào đời. Trong dịp này, Thiệu Trị đã đích thân ẵm Hoàng tôn Ưng Đạo trình với [[Thuận Thiên Cao Hoàng hậu|Thuận Thiên Thái hoàng thái hậu]].