Khác biệt giữa các bản “Ksor Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| bắt đầu = [[20 tháng 5]] năm [[2007]]
| kết thúc = [[5 tháng 4]] năm [[2016]]<br>{{số năm theo năm và ngày |2007|5|20|2016|4|5}}
| tiền nhiệm = [[Tráng A Pao]]
| kế nhiệm = [[Hà Ngọc Chiến]]
| địa hạt =