Khác biệt giữa các bản “Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| Màu xanh đôi mắt || 20×45 || Bùi Nam Yên
|-
| rowspan="1110" |'''2013'''
| Cá lên bờ || 21×45 || Trương Dũng
|-
|-
| Ngọn cỏ gió đùa || 45×45 || Hồ Ngọc Xum
|-
| Độc nhãn tướng quân nguyễn bình || 30×45 || Trần Phương
|-
| Huế mùa mai đỏ || 25×45 || Trần Vịnh
Người dùng vô danh