Khác biệt giữa các bản “Mảng Thái Bình Dương”

không có tóm lược sửa đổi
'''Mảng Thái Bình Dương''' là một [[mảng kiến tạo]] đại dương nằm dưới [[Thái Bình Dương]].
 
Về phía bắc của mặt phía đông là [[ranh giới phân kỳ]] với [[mảng Explorer]], [[mảng Juan de Fuca]] và [[mảng Gorda]] tạo ra các sống đại dương tương ứng là [[sống đại dương Explorer]], [[sống đại dương Juan de Fuca]] và [[sống đại dương Gorda]]. Ở đoạn giữa của mặt đông là [[ranh giới biến dạng]] với [[mảng Bắc Mỹ]] dọc theo [[phayđứt gãy San Andreas]] và ranh giới với [[mảng Cocos]]. Ở phía nam của mặt đông là [[ranh giới phân kỳ]] với [[mảng Nazca]] tạo thành [[dốc Đông Thái Bình Dương]].
 
Mặt nam của nó là [[ranh giới phân kỳ]] với [[mảng Nam Cực]] tạo thành [[sống đại dương Thái Bình Dương-Nam Cực]].