Khác biệt giữa các bản “Tất-đạt-đa Cồ-đàm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|other_names = Siddhartha Gautama, Siddhattha Gotama, Shakyamuni
|image = [[Hình:Buddha meditating.jpg|250px]]
|caption = Bức tranh minh họa Tất-đạt-đaSiddhartha Cồ-đàmGautama đang ngồi thiền
|birth_date = khoảng năm 624 [[Trước Công Nguyên|TCN]]{{sfn|Cousins|1996
|pages = 57–63}}{{sfn |Norman |1997 |p = 33}}
|known_for = Người sáng lập ra [[Phật giáo]]
| father = [[Śuddhodana]]
| mother = [[Maya (mẹ Siddhārtha)|Maya Devi]]
|spouse = [[Yasodharā]] (công chúa Da Du Đà La)
| siblings = [[Ananda]]
|children = {{hlist|[[Rāhula]]|}} (La Hầu La)
Người dùng vô danh