Khác biệt giữa các bản “Việt bính”

Không thay đổi kích thước ,  11 tháng trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|}
 
=== Tổ hợp với âm ‘a’ (tương ứng với ‘â’‘ă’ trong tiếng Việt) ===
 
{| class="wikitable"
| au || au || hau2 口 (khẩu=miệng) sau2 手 (thủ=tay)
|-
| am || âmăm || jam2 飲 (ẩm=uống), sam1 心 (tâm=tim, lòng)
|-
| an || ânăn || san1 新 (tân=mới), man6 問 (vấn=hỏi)
|-
| ang || ângăng || dang2 等 (đãi=đợi), pang4jau5 朋友 (bằng hữu=bạn bè)
|-
| ap || âpăp || sap6 十 (thập=mười), jap6 入 (nhập=vào)
|-
| at || âtăt || jat1 一 (nhất=một), cat1 七 (thất=bảy)
|-
| ak || âcăc || hak1 黑 (hắc=đen), bak1 北 (bắc)
|}